Deze pagina is gebouwd op 05/03/2023 14:16:46 met de export van 05/03/2023 14:11:52

Leeswijzer en samenvatting

De Kaderbrief 2023 geeft informatie over de kaderstellende richting waarmee bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2023 rekening dient te worden gehouden, waarbij het uitgangspunt is een structureel sluitende (meerjaren)begroting met voldoende weerstandsvermogen op te stellen.
In deze kaderbrief treft u: